Přejít k obsahu
Hadfieldova ocel - Austenitická struktura zpevněná deformačně indukovaným martenzitem.
Solná komora a potenciostat
Simulace tváření a tepelného zpracování pomocí softwaru Deform
Vybavení laboratoře chemicko-tepelného zpracování: Zleva - Nitridační pec, cementační pec a mikrostruktura cementovaného zubu ozubeného kola - ocel 16MnCr5.
Světelný mikroskop Zeiss Observer.Z1m a mikrostruktura TRIP oceli - Barevné leptání činidlem Klemm I - Bainit (hnědý), Ferit (oranžový) a Austenit (bílý).
Elektronový mikroskop s analyzátorem EDX a popraskaná Zn vrstva.

Reklama a propagace

Patička