Přejít k obsahu

Přečtěte si stručný rozhovor

Ing. Michal Fiala absolvoval studium  na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie v r. 2005. V současné době je jednatelem a společníkem firmy AC Heating s.r.o. (kontakt mfiala@ac-heating.cz, tel. 775 211 408)

 

Otázky a odpovědi:

1. Jaká byla  vaše pracovní kariéra po absolvování studia na naší katedře?

Založili jsme hned po absolvování s otcem a kolegou z Fakulty elektrotechnické  společnost, zabývající se vývojem a výrobou tepelných čerpadel a řídicích systémů pro vytápění.

2. Na co si nejlépe pamatujete v souvislosti se studiem?

Na krásný studentský život. A samozřejmě také na přísun spousty nových informací....

3. Které studijní obory - předměty - jste využil pro práci? Co bylo během studia zbytečné a co naopak chybělo?

Na Katedře energetických strojů a zařízení jsme se zabývali výpočty tepelných oběhů. Ty jsem využil právě při konstrukci tepelného čerpadla. V rámci mojí katedry to byly komplexní informace z hlediska korozního napadení nebo destrukce součásti vlivem cyklického namáhání...

4. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rozvíjet pole působnosti naší firmy na zahraniční trhy a zaujímat vyšší procento pokrytí trhu s tepelnými čerpadly.

5. Co byste vzkázal našim studentům?

Především by si měli rozmyslet, jaké jsou jejich cíle. Protože jen tak se jich dá dosáhnout. Vzdělání je nezbytnou součástí osobního rozvoje.

6. Co byste vzkázal našim učitelům?

Zajistěte studentům potřebnou péči a táhněte za jeden provaz v rámci kateder a pokud možno i fakulty. Jinak za mě, o Fakultě strojní hovořím vždy jen velmi pozitivně.

Patička