Přejít k obsahu

Přečtěte si stručný rozhovor

Ing. Petra Gávelová, roz. Bublíková, absolvovala studium na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie v r. 2013. V současné době pracuje jako vedoucí skupiny Degradace a životnost konstrukčních materiálů jaderných reaktorů v Centru výzkumu Řež .

Otázky a odpovědi

1. Jaká byla Vaše pracovní kariéra po absolvování studia?

Několik měsíců jsem pracovala v Regionálním technologickém institutu ZČU po asi roční práci v Pilsen STEEL s.r.o., poté jsem dostala nabídku pracovat v Centru výzkumu Řež jako výzkumný pracovník. Po několika měsících jsem se stala vedoucím skupiny Degradace a životnost konstrukčních materiálů jaderných reaktorů, to je pozice, kdy je člověk z velké části zahrnut manažerskými činnostmi, ale stíhá rovněž i vědeckou činnost zahrnující i pravidelnou práci na mikroskopu. Záleží, jak si to zorganizuji. To, že nepřijdu o praktické zkušenosti mi plně vyhovuje, při plánování projektů je to velkou výhodou. Baví mi také pracovat s menší skupinou (15 lidí).

2. Na co si nejlépe pamatujete v souvislosti se studiem?

Praktická cvičení v laboratořích, stáž v Pilsen STEEL, která byla také částečně spojena s univerzitou.

3. Které studijní obory nebo předměty jste využila v práci? Co bylo během studia zbytečné a co naopak chybělo?

V práci jsem využila samozřejmě předměty týkající se metalografie, tepelného zpracování, elektronové mikroskopie, vady výrobků, defektoskopie. Uvítala bych ještě více předmětů v oboru materiálového inženýrství, zejména hlubší znalosti krystalografie, korozního inženýrství a mechanických zkoušek. Chybělo mi rovněž více praktik, pro mě osobně by bylo přínosné mít praktika na elektronovém mikroskopu. Výborné jsou možnosti stáží ve firmách a výzkumných institutech v Čechách i zahraničí.

4. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rozhodně zůstat v oboru materiálového inženýrství, v mém případě zaměřeného na jaderný výzkum. Jak se říká, že by se měla práce měnit po každých 5 letech, v materiálovém výzkumu to rozhodně neplatí. Člověk se učí něco nového každým dnem, a pokud chce být v této komunitě odborníkem musí u toho zůstat a musí ho to samozřejmě bavit. Chtěla bych dostudovat Ph.D., na které jsem nastoupila, abych si zase osvěžila teorii k praxi.

5. Co byste vzkázala našim studentům?

Aby se zaměřili na to, co je baví, specializovali se a v oboru zůstali. V dnešní době se opravdu cení být odborníkem.

6. Co byste vzkázala našim učitelům?

Přeji, aby se pořád objevovali studenti, kteří nastupují na katedru s tím, aby z nich byl opravdu dobrý materiálový inženýr a mohli jim předávat znalosti a zkušenosti.

Patička