Přejít k obsahu

Přečtěte si stručný rozhovor

 Ing. Lukáš Martinec  absolvoval  studium na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie v r. 2013 s červeným diplomem. V současné době pracuje jako Specialista technické bezpečnosti v Jaderné elektrárně Temelín. 

 

Otázky a odpovědi: 

1. Jaká byla  Vaše pracovní kariéra  po absolvování studia?

Hned po absolvování studia jsem nastoupil do Jaderné elektrárny Temelín, kde působím do dneška. Profese, kterou zde vykonávám, se zabývá jadernou a technickou bezpečností. Jinde jsem od té doby zaměstnán nebyl. Téměř 1,7 roku jsem byl vyslán na školení pro operátory jaderných elektráren do Brna.

 2. Na co si nejlépe pamatujete v souvislosti se studiem?

 Na tvorbu bakalářské a diplomové práce. Vždy mě tato skutečnost posunula dále ve svém vlastním osobním rozvoji. Měl jsem k dispozici dobré zdroje informací a finančních prostředků, a možnost řídit si vlastní projekt sám. Toto hodnotím velmi kladně. (DP lépe než BP)

 3. Které studijní onbory nebo předměty jste využil v práci? Co bylo během studia zbytečné a co naopak  chybělo?

 Velké množství předmětů, které jsem absolvoval na Vysoké škole ve svém oboru přímo nevyužívám. Nicméně netvrdím, že jsou zcela zbytečné. Poskytly mi velký rozhled o strojním průmyslu obecně. Nicméně doporučuji při navazujícím studiu (magisterském) se více zabývat daným studijním, zvoleným programem. "Neobtěžovat" zbytečně úzce odbornými předměty např. z katedry KPV. Již jsem se o tomto zmiňoval p. docentu Duchkovi na katedře dříve.

 4. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

 Mé vize jsou takové, že bych rád zůstal v oboru energetiky. Velmi rád bych si ale dodělal doktorské studium, zaměřené na nějaký zajímavý problém, nejen z mého oboru v zaměstnání. Postupně tak sháním informace, kde se mi bude studovat nejlépe.

 5. Co byste vzkázal našim studentům? 

 Studentům bych vzkázal, aby studium brali vážně, a nechodili na univerzitu např. jen na přání rodičů. Pokud se přemůžete a dosáhnete úspěšně třetího ročníku, následné studium začne bavit i ty, kteří nejsou studijními typy. Rozhodně komunikujte, a získávejte informace od starších kolegů (studentů), usnadní Vám to hodně práce. Prosím nebojte se lektorů a využívejte jejich konzultační hodiny. V tu dobu jsou tam pro Vás, a když Vám něco objasní, ušetříte 90% času doma.

 6. Co byste vzkázal našim učitelům?

Požádal bych učitele a lektory, aby se studentům věnovali individuálně. Tedy pokud o to studenti budou stát. Pokud student cítí, že je jen jeden z mnoha, jeho motivace je značně nízká. Pokud lektor nestíhá individuální konzultace apod., pak je systém špatně nastaven. Prosím věnujte se plně studentům v konzultačních hodinách - zvěte je opětovně k sobě v této době. Pokud přijdou, budou dané problematice věnovat čas - určitě nepřijdou zcela nepřipraveni, a přestanou vnímat přednášejícího jako postrach. Individuální přístup vidím jako základní klíč úspěchu.

Patička