Přejít k obsahu

Přečtěte si stručný rozhovor

Ing. Václav Zedník  absolvoval  studium na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie v r. 2005. Aktuálně pracuje na pozici inspektora svařování a tlakových zařízení u společnosti TÜV SÜD Czech v Praze. 

Otázky a odpovědi:

1. Jaká byla vaše pracovní kariéra po absolvování studia na naší katedře?

Po absolvování katedry jsem nastoupil do společnosti Doosan Škoda Power na pozici technolog svařování a tepelného zpracování dílů parních turbín. Po zapracování jsem měl možnost dodělat si kurz mezinárodního svařovacího inženýra. Následně jsem zastával pozici svařovacího dozoru společnosti pro výrobní oblast. V roce 2011 jsem přijal nabídku pracovat jako vedoucí skupiny zabývající se technologickou přípravou výroby v oblasti montáží, obrábění těles, svařování a tepelného zpracování. Od roku 2013 jsem pracoval na pozici vedoucího odboru technologie v úseku Turbín, kde bylo zapotřebí koordinovat a realizovat aktivity, které jsou potřebné pro tvorbu TPV, rozvoj výrobní základny, technologický rozvoj obrábění, svařování a montáží. Po 10 letech strávených ve společnosti Doosan Škoda Power jsem cítil potřebu posunout se dále v osobním rozvoji. Aktuálně pracuji na pozici inspektora svařování a tlakových zařízení u společnosti TÜV SÜD Czech v Praze. Hlavní pracovní náplní je ověřování a schvalování postupů svařování, odborné způsobilosti svářečů a posuzování shody tlakových zařízení. Kontrolní činnosti třetí nezávislé strany při potvrzování modulů shody dle direktiv EU, navazujících nařízení vlády ČR, nebo dle harmonizovaných výrobkových norem.  

2. Na co si nejlépe pamatujete v souvislosti se studiem?

Velice kvalitní technické zázemí katedry s nadstandardním přístupem ke studentovi v průběhu studia

3. Které studijní obory - předměty jste využil pro práciCo bylo během studia zbytečné a co naopak chybělo?

Předměty, o které jsem se v průběhu své pracovní kariéry nejvíce opíral, a stále je více a více využívám, jsou: teorie svařování, svařované konstrukce, degradační pochody a životnost, defektoskopie, materiály kovové i nekovové, tepelné zpracování a slinování, vybrané kapitoly ze svařování, vady výrobků a jejich příčiny, fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů. Nemohu významněji říci, zda byly některé předměty zbytečné, ve výsledku pro komplexní rozhled je zapotřebí skloubit vždy všechny záležitosti a informace. V čase mého studia jsem viděl jako velký nedostatek větší spojení s reálnou praxí, což se potvrdilo po nástupu do prvního zaměstnání. 

4. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rozvíjet se dále v oblasti inspekční činnosti, hlouběji proniknout do oblasti posuzování shody tlakových zařízení, absolvovat kurz inspektora pro předpis AD 2000 Merkblatt, absolvovat kurzy některých speciálních NDT metod a možná někdy své částečně nabyté zkušenosti předávat jako učitel technických oborů na některé střední či vysoké škole. 

 5. Co byste vzkázal našim studentům?

Shrnu-li dosavadní pracovní kariéru, mohu říci, že hlavní stavební kameny pro to, aby mohl člověk zastávat zmiňované, mu byly postupně seskládány a kvalitně upevněny právě na katedře Materiálového inženýrství a strojírenské metalurgie v Plzni. Ze své pozice mohu studium na příslušné katedře jen doporučit. Studium není jednoduché, určitě do budoucna nebude, ale každý z nás chce obstát na trhu práce po absolvování studia, mám-li pravdu. Tato oblast stále potřebuje nové a nové odborníky, potenciál získání atraktivní pozice je vysoký.

 6. Co byste vzkázal našim učitelům?

Děkuji za trpělivost, za podporu po celou dobu studia, za předávání zkušeností a přípravu do reálného života, možná až zpětně člověk vše docení. Ještě jednou opravdu děkuji.


Patička