Přejít k obsahu

Přečtěte si stručný rozhovor

Ing. Jakub Železný  absolvoval  studium na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie v r. 2013. V současné době pracuje jako materiálový specialista ve Škoda Transportation a.s.

 

Otázky a odpovědi:

1. Jaká byla vaše pracovní kariéra po absolvování studia na naší katedře?

Vedoucí skupiny obrábění v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na objektu 250 a na reaktoru LVR 15. Zde jsem pracoval 18 měsíců. V současnosti pracuji jako materiálový specialista ve 
Škoda Transportation a.s..

 2. Na co si nejlépe pamatujete v souvislosti se studiem?

Na možnost pracovat na projektech, kde jsem si mohl rozšířit vědomosti o praktické aplikace.  

 3. Které studijní obory - předměty jste využil pro práciCo bylo během studia zbytečné a co naopak chybělo?

Za nejlepší předměty považuji Tepelné zpracování od Ing. Hájka, Vady výrobků a jejich příčiny od Prof. Kříže, Slévárenské předměty od Ing. Hály, Fyzikální chemie od profesora Fialy. Naprosto zbytečné předměty byly z katedry KPV – v praxi nepoužitelné. Přednášky Doc. Bláhové byly naprosto nudné a přítomnost nebyla nutná, protože na přednášce probíhalo pouze čtení textu promítnutého na stěnu.

FMM byl velmi zajímavý předmět, akorát náš ročník měl smůlu na lektora Prof. Zrníka, který neměl zrovna kladný přístup k přednáškám a ke studentům a ve výkladu dělal mnoho chyb.

Chybělo mi více předmětů s odborným zaměřením, a nebo větší rozsah těchto předmětů na úkor předmětů, které byly pro náš obor naprosto k ničemu např. předměty z KPV.

 5. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Do budoucna bych si rád udělal certifikát EWT (European welding technolog) a EWE (European welding engineer) a dál pokračoval v oboru svařování a programování svařovacích automatů ve Škoda Transportation a.s.

 6. Co byste vzkázal našim studentům?

Studentům bych vzkázal, aby se nebáli říct co se jim při studiu nelíbí (pokud je to opodstatněný problém) např. kvalita probírané látky, problematika, více příkladů z praxe. Ať také apelují na praktické vyzkoušení znalostí na zařízeních katedry. Ať se naučí práci s mikroskopem jak světelným tak elektronovým. Materiálových inženýrů je málo a zájem o ně bude stoupat.  

 7. Co byste vzkázal našim učitelům?

Za dobu pobytu na KMM jsem narazil pouze na zlomek procenta opravdu nepříjemných učitelů, kteří, už naštěstí na KMM nepůsobí. Máte před sebou dlouhou cestu, abyste ve studentech vzbudili zájem o studium materiálového inženýrství, ale věřím, že to zvládnete na jedničku!

Patička