Přejít k obsahu

Základní informace a dokumenty

Informace o studiu jednotlivých předmětů hledejte především na portále ZČU.

Po přihlášení získáte přístup do Courseware předmětů, které jsou vyučujícími využívány ke komunikaci se studenty. Tam také najdete  aktuální informace i podklady ke studiu.

Důležité dokumenty :

Studijní a zkušební řád

Harmonogram akademického roku

Patička