Struktura KMM

Vedení

Anonymous

prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

vedoucí katedry

+420 377 638 300

Anonymous

Ing. Štěpán Jeníček

zástupce vedoucí katedry

+420 377 638 761

Anonymous

Vladimíra Kopečná

asistentka katedry

+420 377 638 301

Zaměstnanci

Anonymous

prof. doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

docent

+420 377 638 724

Anonymous

Prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D.

profesor

Anonymous

doc. Ing. Petr Duchek, CSc.

docent

+420 377 638 310

Anonymous

doc. Ing. Pavel Francisko, Ph.D.

akademický pracovník

Anonymous

doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D.

docent

+420 377 634 813

Anonymous

doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D., IWE

docent

+420 377 638 303

Anonymous

doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

docent

+420 377 638 304

Anonymous

doc. Ing. Josef Odehnal, Ph.D.

docent

Anonymous

doc. Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

vědeckovýzkumný pracovník

toko@ntc.zcu.cz

Anonymous

Ing. Soňa Benešová, Ph.D.

akademický pracovník

+420 377 638 313

Anonymous

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

akademický pracovník

+420 377 638 304

Anonymous

Dr. Ing. Hana Jirková, Ph.D.

vědeckovýzkumný pracovník

+420 377 638 782

Anonymous

Ing. Jaroslav Kaiser, Ph.D., IWE

akademický pracovník

+420 377 638 025

Anonymous

Ing. Martin Bystrianský, Ph.D.

akademický pracovník

+ 420 377 638 320

Anonymous

Ing. Petra Čejková, IWE

akademický pracovník

+420 377 638 311

Externí zaměstnanci

Anonymous

doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.

docent

Anonymous

doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.

docent

Anonymous

doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.

docent

Anonymous

Dr. Ing. Zbyšek Nový

Prezenční doktorandi

Anonymous

Ing. Žaneta Dlouhá

Anonymous

Ing. Dis. Tomáš Janda

Anonymous

Ing. Jaromír Janoušek

Anonymous

Ing. Zdeněk Jansa

Anonymous

Ing. Štěpánka Jansová

Anonymous

Ing. Kateřina Lencová

Anonymous

Ing. Radek Leták

Anonymous

Ing. Jakub Kotous

Anonymous

Ing. Kateřina Opatová

Anonymous

Ing. Michal Pekovič

Anonymous

Ing. Kateřina Rubešová

Anonymous

Ing. Adam Stehlík

Anonymous

Ing. Filip Votava