Výzkumné týmy

Výzkum a vývoj technologií laserového svařování a navařování

Hlavní směry výzkumu: 

 • modifikace povrchu laserovým paprskem
 • přesnější porozumění procesu laserového povrchového kalení
 • laserové svařování a studium vlastností svarových spojů moderních typů ocelí
 • laserové navařování a studium vlastností laserem navařených vrstev
 • hybridní laserové technologie

Oblast zájmu:

 • technologie, materiály

 

Numerické simulace hutních procesů (tváření, slévárenství, svařování)

Hlavní směry výzkumu:

 • numerická simulace materiálového toku dílčími technologickými kroky
 • plnění a tuhnutí ingotu nebo odlitku
 • tváření hutního polotovaru (ingot, kontislitek)
 • tepelné zpracování, struktura, mechanické vlastnosti, napěťové stavy polotovaru a výrobku
 • simulace procesu svařování a navařování

Oblast zájmu:

 • technologie, materiály, CAD, FEM, FDM

Výzkum a vývoj technologií recyklace vzácných prvků

Hlavní směry výzkumu:

 • vypracování metody izolace kovů vzácných zemin z různých odpadů, což umožní jejich znovupoužití
 • příprava roztoku obsahujícího lanthanoidy pro další dělení
 • získání základních poznatků pro rafinaci prvků vzácných zemin, tj. nalezení způsobu pro získávání koncentrátů žádaných prvků

Oblast zájmu:

technologie, materiály, chemie