Publikační činnost

Vědecko-výzkumná činnost zaměstnanců Katedry KMM je neodmyslitelně spojena s publikováním výsledků jejich práce. Excelentní vědecké výstupy členů KMM byly v uplynulých letech zveřejněny např. v celosvětově uznávaných odborných časopisech „Metals“ či „Materials“ (oba v Q1). Z dalších odborných periodik, do kterých KMM pravidelně přispívá, jsou to např. „Materials Science Forum“ (Q3) anebo „Manufacturing Technology“.

Vlastní prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti je pak předmětem vědeckých konferencí a workshopů, na nichž zaměstnanci KMM pravidelně představují odborné veřejnosti a dalším účastníkům akcí výsledky své práce.

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout výsledky s aplikačním potenciálem pro praxi, kterých bylo dosaženo v rámci řešení projektů s partnerskými společnostmi. Za uplynulých 5 let vzešel z vědecko-výzkumné činnosti členů KMM celkem 1 Patent (BENEŠOVÁ, S. KŘÍŽ, A. KESL, M. SCHWEITZER, J. Způsob výroby nástroje pro ultrazvukové svařování elektricky vodivých i nevodivých materiálů a nástroj vyrobený tímto způsobem. Praha, 2020) a dále množství výstupů druhů – Užitný vzor, Funkční vzorek a Ověřená technologie.

Články v odborných periodikách - Q1

[1]KIRAN, A. LI, Y. KOUKOLÍKOVÁ, M. BRÁZDA, M. HODEK, J. URBÁNEK, M. DŽUGAN, J. RAGHAVAN, S. ODEHNAL, J. Elevated Temperature Baseplate Effect on Microstructure, Mechanical Properties, and Thermal Stress Evaluation by Numerical Simulation for Austenite Stainless Steel 316L Fabricated by Directed Energy Deposition. Materials 2022, roč. 15, č. 12, s. 1-17. ISSN: 1996-1944

[2]HÁJEK, J. DLOUHÁ, Ź. PRŮCHA, V. Comparison of Industrial Quenching Oils. Metals, 2021, roč. 11, č. 2, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4701

[3]ODEHNAL, J. LUDVÍK, P. STUDECKÝ, T. MICHÁLEK, P. Development of Universal Mould Geometry for the Teeming of Cylindrical Iron-Base Alloy Ingots. Metals, 2021, roč. 11, č. 3, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4701

[4]STASZUK, M. PAKULA, D. REIMANN, L. KRÓL, M. BASIAGA, M. MYSLEK, D. KŘÍŽ, A. Structure and Properties of ZnO Coatings Obtained by Atomic Layer Deposition (ALD) Method on a Cr-Ni-Mo Steel Substrate Type. Materials, 2020, roč. 13, č. 19, s. 1-18. ISSN: 1996-1944

Články v odborných periodikách - Q3

[5]POSTELNYK, H. SOBOL, O. STOLBOVOY, V. SERDIUK, I. CHOCHOLATÝ, O. Structure and corrosion resistance of vacuum-arc multi-period CrN/Cu, ZrN/Cu, and NbN/Cu coatings. Problems of Atomic Science and Technology, 2020, roč. 126, č. 2, s. 139-144. ISSN: 1562-6016

[6]BRICÍN, D. ŠPIRIT, Z. KŘÍŽ, A. Metallographic Analysis of the Suitability of a WC-Co Powder Blend for Selective Laser Melting Technology. Materials Science Forum, 2018, roč. 919, č. 2018-04-10, s. 3-9. ISSN: 1662-9752

Sborníky z konferencí

[7]BRICÍN, D. PRŮCHA, V. JANSA, Z. KŘÍŽ, A. Changes in Structure and Corrosion Resistance of Cryogenically Treated WC-Co Cemented Carbides. In 9th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2021). Bristol: IOP Publishing LTD, 2021. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981

[8]ČEJKOVÁ, P. KŘÍŽ, A. BROM, K. STEIDL, P. High-temperature tribological protection of laser cladding materials for power generation components. In Conference Proceedings - METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2020. s. 735-742. ISBN: 978-80-87294-97-0 , ISSN: 2694-9296

[9]PRŮCHA, V. BRICÍN, D. KŘÍŽ, A. JANSA, Z. Properties of Cryogenic Treated Cemented Carbides (WC-Co). In Defect and Diffusion Forum. Baech: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 75-89. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1012-0386

[10]PRŮCHA, V. BENEŠOVÁ, S. VESELÝ, V. KESL, M. Effects of hot forging on the structural condition in HS 6-5-2 high-speed steel. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. s. 1-9. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981

[11]BRICÍN, D. PRŮCHA, V. KŘÍŽ, A. Abraded Surface Properties of Sintered Carbide Specimens Before and After Deposition of a Thin Layer Using PVD. In Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2017. s. 0937-0943. ISBN: 978-3-902734-11-2 , ISSN: 1726-9679

Patent

[12]BENEŠOVÁ, S. KŘÍŽ, A. KESL, M. SCHWEITZER, J. Způsob výroby nástroje pro ultrazvukové svařování elektricky vodivých i nevodivých materiálů a nástroj vyrobený tímto způsobem. Praha, 2020.

Užitný vzor

[13]BENEŠOVÁ, S. KŘÍŽ, A. KESL, M. SCHWEITZER, J. Nástroj pro ultrazvukové svařování elektricky vodivých i nevodivých materiálů. Praha, 2019.

Funkční vzorek

[14]BRICÍN, D. Prototypový obráběcí nástroj. 2019.

[15]JANDA, T. SKŘIVANOVÁ, N. LETÁK, R. Vícefázová ocel legovaná manganem a hliníkem zpracovaná metodou hot stamping. 2022.

[16]VOTAVA, F. VRTÁČEK, J. SÝKORA, J. Kombinovaný nástroj pro press-hardening. 2022.

[17]JANDA, T. SKŘIVANOVÁ, N. LETÁK, R. Heterogenní spoj vysokopevných ocelí. 2022.

Ověřená technologie

[18]BENEŠOVÁ, S. KESL, M. Soustružnický nůž s nakovanou destičkou z vysoce prokované rychlořezné oceli. 2019.

[19]KŘÍŽ, A. CHOCHOLATÝ, O. BARTOŇ KLUFOVÁ, P. Technologie laserového navařování neželezných kovů pomocí IR laseru pro aplikaci v chemickém průmyslu. 2020.

[20] BRICÍN, D. Technologie přípravy karbidického prášku pro potřeby aditivní výroby. 2017.

[21] KŘÍŽ, A. NOVÁ, K. CHOCHOLATÝ, O. Laserové navařování kompozitního systému na bázi Cu-SiO2. 2021.

[22] NĚMEČEK, S., ČEJKOVÁ, P., KAISER, J., KUČEROVÁ, L., JENÍČEK, Š. Ověřená technologie orbitálního svařování. 2023.