Projekty a granty

Členové Katedry materiálu a strojírenské metalurgie se podílejí na řešení vědecko-výzkumných projektů zaměřených především na oblast energetického průmyslu. Ve spolupráci s průmyslovými společnostmi a vědecko-výzkumnými institucemi byla na KMM v uplynulých 5-ti letech řešena celá řada aktuálních témat, které výrazně přispěly k progresu anebo rovnou vyřešení specifické problematiky navázané na konkrétní průmyslové aplikace.

Jelikož řešení projektů není pouze doménou našich zaměstnanců, ale i studentů navazujícího magisterského a doktorského studijního programu, je KMM zapojena i do řešení interních grantů (SGS projekty, IGA projekty) financovaných ze zdrojů ZČU v Plzni.

Projekty řešené v letech 2018 - 2023

Vývoj nových materiálů, aplikace moderních metod jejich zpracování, ekologické výroby, svařování a testování

Číslo projektu: SGS-2021-030
Období řešení projektu: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2023
Poskytovatel dotace: MŠMT
Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. 

 

 

Softwarové řešení určování zbytkové životnost kovových potrubí

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025169
Období řešení projektu: 4. 1. 2021 – 31. 5. 2023
Poskytovatel dotace: MPO
Hlavní řešitel projektu:  Michal Benedikt (CATTA Consulting, s.r.o.)
Partner: doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

 

Vývoj technologie laserového navařování speciálních antikorozních kompozitních systémů na bázi neželezných a přírodních anorganických materiálů na vnitřní stěny trubek pro aplikaci v energetickém a chemickém průmyslu

Číslo projektu: FW01010369
Období řešení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Poskytovatel dotace:  TAČR
Hlavní řešitel projektu: Ing. Štěpán Trousil (LaserTherm spol. s.r.o.)
Další řešitel projektu: doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D., IWE (KMM/FST/ZČU)


Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva (ATABOR)

Číslo projektu: TK01020144
Období řešení projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2022
Poskytovatel dotace: TAČR
Hlavní řešitel projektu: Ing. Michal Duchek (COMTES FHT a.s.)

Aplikace nových postupů úpravy a testování povrchu i objemových materiálů za účelem zvýšení uplatnitelnosti konstrukčního celku nebo pracovního nástroje v průmyslové praxi

Číslo projektu: SGS-2018-051
Období řešení projektu: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2020
Poskytovatel dotace: MŠMT
Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE 

 

Laserové navařování vnější korozivzdorné vrstvy obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva

Číslo projektu: TJ01000316
Období řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Poskytovatel dotace:  TAČR
Hlavní řešitel projektu: Ing. Pavla Bartoň Klufová, Ph.D. 

 

 

Výroba prototypového karbidického řezného nástroje aditivní technologií SLM

Číslo projektu: TJ01000218
Období řešení projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Poskytovatel dotace: TAČR
Hlavní řešitel projektu: Ing. David Bricín, Ph.D.

 

 

 

Vývoj vysoce legované oceli s vysokou metalurgickou čistotou, ultrajemnou strukturou a enormním stupněm protváření pro speciální aplikace

Číslo projektu: TH02020161
Období řešení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Poskytovatel dotace:  TAČR
Hlavní řešitel projektu: Dr. Ing. Miloslav Kesl (PILSEN TOOLS s.r.o.)
Další řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE