výuka

Studujte na KMM

Zajímá Vás materiálové inženýrství, technologie tváření, slévárenství nebo svařování? Pak pojďte studovat na KMM!

Kvalitní vzdělání je základ

Obory, které na Katedře materiálů a strojírenské metalurgie můžete studovat, najdete v každé strojírenské firmě. Neexistuje strojírenský produkt, který by neprošel některou z „našich“ technologií, ať už si ho koupíte jako konečný spotřebitel nebo jako podnikatel nebo firma. Tak např. produktem slévárenství mohou být konečné výrobky typu vodovodních baterií nebo komponent spalovacích motorů, anebo také výroba hrubých polotovarů ke tváření. Tvářením, tj. nejčastěji kováním a válcováním, potom zajišťujeme vynikající strukturu pro vysoce namáhané spoučásti od náprav k automobilům po turbíny, hnací hřídele, převodovky nebo letecký průmysl a armádu. Válcováním také vyrábíme z litého polotovaru plechy, které se potom zpracovávají za studena ohýbáním nebo tažením při výrobě karosérií a podobných výrobků z plechu. Velké konstrukce není možné vyrobit jinak než svařováním, ať už jde o mosty, lodě nebo jaderný reaktor. Na opačné straně technologie svařování stojí velmi jemné svařování mikrosvářečkami a také pájení mikropájkami, které má využití v elektronice a robotizaci. Pro zajištění dlouhé životnosti výrobků je nutné chránit jejich povrch, a to nejen prostým nátěrem, ale vytvořením speciálních povrchových vrstev nebo jinými způsoby úpravy povrchů.

Aby se dalo cokoliv vyrobit, je nutné k tomu znát materiály a jejich vlastnosti. Při nesprávně zvoleném materiálu nelze ani s pomocí nejmodernější technologie vyrobit kvalitní produkt.

Naše katedra spolupracuje s mnoha podniky, pro které provádí zkoušení a technické analýzy. Do měření a přípravy podkladů pro expertízy jsou již během studia zapojováni studenti vyšších ročníků. Po ukončení studia potom nekončí na pracovním úřadě, ale naopak, sami si vybírají z více nabídek zaměstnání.

V dnešní době se často hovoří o nastupující 4. průmyslové revoluci, která povede k nahrazení manuální práce lidí roboty a automatickými linkami, a rutinní administrativní a řídící činnost bude zajišťována prostřednictvím počítačových sítí včetně kontroly a kvality. Můžete si být ale jisti, že o materiálové specialisty, vývojové technology a experty v oblasti zkušebnictví bude zájem trvalý a dlouhodobý.  

Medailonek absolventky