Bakalářské studium

Strojní inženýrství

Název studijního programu: Strojní inženýrství B0715A270013
Standardní délka studia: 3 roky
Specializace:

Strojírenské materiály a technologie (prezenční forma studia)

Progresivní technologie a materiály (kombinovaná forma studia)

 

 

Popis

Tříleté bakalářské prezenční nebo kombinované studium je primárně určené těm, kteří plánují pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech. Studium obsahuje předměty technického charakteru, které studenty připraví na přímé uplatnění v praxi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).

Uplatnění

Po úspěšném ukončení studia je absolvent připraven k přímému vstupu do praxe v oboru materiálového inženýrství a strojírenské metalurgie.

 


Nejnovějsí informace najdete na portále Západočeské univerzity - odkaz Studium – Programy a obory – Fakulta FST - Hledat