Přejít k obsahu
Hadfieldova ocel - Austenitická struktura zpevněná deformačně indukovaným martenzitem.

Přehlídka studentských prací

Vážené studentky, Vážení studenti,

Katedra materiálů a strojírenské metalurgie bude dne 10.12.2021 pořádat předvánoční přehlídku studentských prací. Akce se uskuteční pod názvem MATERIAL 2021. Bude se jednat o první ročník takovéto přehlídky prací našich studentů, která by měla ostatním studentům ukázat práci svých kolegů, jejich témata a přístupy k řešení. Instrukce k přihlášení naleznete zde.

pozvánka

Link pro účast na konferenci:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBjNTM5MjMtYzc0OS00NDJkLTg3NmEtOWQ1OGY5ZDI3MDdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229bd5c768-90b8-4e4f-8416-147729d91c53%22%2c%22Oid%22%3a%226a339930-05b1-48e4-ac61-22a323a670f9%22%7d


12.02.21
Zpět na seznam aktualit

Patička