Výzkum

Výzkum a vývoj

Na počátku byla tavenina. A z taveniny vzešel ingot a z ingotu výkovek…

Oblasti výzkumu

KMM se dlouhodobě orientuje na výzkum a vývoj související s technologiemi tváření, svařování a navařování, tepelného a chemicko-tepelného zpracování. V posledních letech byly tyto tradiční oblasti posíleny o moderní metody numerických simulací hutních procesů a technologie recyklace vzácných prvků.

Materiálově-technologický výzkum KMM je realizován prostřednictvím dotačních projektů i zakázek smluvního výzkumu řešených ve spolupráci s průmyslovými partnery a dalšími výzkumnými organizacemi. Přestože partnery svých výzkumných aktivit nachází KMM po celém území České republiky, často využívá při své činnosti bohatou průmyslovou tradici Plzeňského kraje, především v oblasti strojírenství a energetiky. Zároveň usiluje o rozvoj nových témat spojených s výzkumem a vývojem pokročilých materiálů a aplikací moderních metod jejich zpracování. Intenzivní zapojení numerických simulací do návrhu a optimalizace technologických procesů umožňuje KMM zapojit se rovněž do výzkumných aktivit spojených s aktuálními tématy digitálních dvojčat a průmyslu 4.0 Dostupné přístrojové vybavení umožňuje KMM zabývat se také vlivem použitých metod zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti materiálu.

Do výzkumných aktivit se kromě odborných pracovníků KMM aktivně zapojují také studenti magisterských i doktorských studijních programů.