Předseda a místopředseda

Anonymous

prof. Dr. Ing. František Holešovský

předseda; FST ZČU - KTO

Anonymous

prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

místopředseda; FST ZČU - KMM

Interní členové

Anonymous

doc. Ing. Pavel Francisko, Ph.D.

FST - ZČU - KMM

Anonymous

Ing. Petr Beneš, Ph.D.

FST - ZČU - KMM

Anonymous

Ing. Josef Odehnal, Ph.D.

FST ZČU - KMM

Anonymous

doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

FST ZČU - KTO

Anonymous

doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

FST ZČU - KTO

Anonymous

doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

FST ZČU - KTO

Anonymous

doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

FST ZČU - KTO

Anonymous

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

ZČU NTC

Anonymous

doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D.

ZČU NTC

Anonymous

doc. Ing. Jiří Martan, Ph.D.

ZČU NTC

Externí členové

Anonymous

prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D.

COMTES FHT, a. s.

Anonymous

doc. Ing. Šárka Houdková - Šimůnková, Ph.D.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

Anonymous

doc. RNDr. Josef Kasl, Ph.D.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

Anonymous

Dr. Ing. Miloslav Kesl

IBZ Group s.r.o.

Anonymous

doc. Dr. Vladislav Kolářík

Fraunhofer, Německo

Anonymous

Ing. Pavel Kožmín, Ph.D.

HOFMEISTER, s. r. o.