Doktorské studium

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Název studijního programu:  Strojírenské technologie a materiály P0715D270026
Standardní délka studia:  4 roky
Školící pracoviště:  Katedra materiálů a strojírenské metalurgie (KMM), Katedra techologie obrábění (KTO), Nové technologie výzkumné centrum (NTC)

Popis

Cílem doktorského studia je úspěšné obhájení disertační práce pojednávající o řešení zadaného problému z odborných oblastí, kterými se katedra zabývá.

Absolventům je udělen akademický titul "Doktor " ( ve zktratce Ph.D.).

Uplatnění

Absolvent má vysoké teoretické výzkumně a vývojově zaměřené interdisciplinární znalosti a praktické dovednosti v oblasti materiálů a strojírenských technologií prohloubené a rozšířené v rámci příslušného zaměření disertační práce. Uplatní se proto v řadě pracovních pozic vývojových a výzkumných útvarů průmyslových firem, výzkumných ústavů, akademických institucí i dalších organizací.


Nejnovějsí informace najdete na portále Západočeské univerzity - odkaz Studium – Programy a obory – Fakulta FST - Hledat