Zápisy na specializace

Studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu B0715A270013 - Strojní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma studia) mají povinnost zápisu na jednotlivé studijní specializace.

Na katedře materiálu a strojírenské metalurgie se jedná o následující:

  • Strojírenské materiály a technologie (prezenční forma studia)
  • Progresivní technologie a materiály (kombinovaná formu studia)

V těchto specializacích se studenti podrobně seznámí s kovovými i nekovovými materiály a technologiemi jejich výroby a zpracování. Studium je tvořeno bloky předmětů z matematiky, fyziky, chemie a informatiky a dále předměty technického charakteru, jež posluchače připraví na přímé uplatnění v oboru materiálového inženýrství a strojírenské metalurgie. Součástí studia je praxe a jazyková příprava.

Zápisy probíhají prostřednictvím online formuláře, v termínu stanoveném vyhláškou děkana na aktuální akademický rok.

Důležité dokumenty