Základní informace

Portál ZČU

Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje přístup k informacím o studiu. Student zde nalezne údaje např. o rozvrhu, známkách, zápočtech a zkouškách, osobních datech, univerzitních předpisech apod. Díky Portálu ZČU, se také student přihlašuje na zkoušky nebo si zapisuje předměty.

Courseware

Jedná se o projekt, jehož cílem je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na ZČU. Díky projektu mohou studenti jednoduchým a transparentním způsobem přistupovat k informacím o předmětech při studiu.  Courseware vyučujcící využívají ke komunikaci se studenty, kam také umisťují aktuální informace a podkady ke studiu.

Důležité dokumenty

Další důležité vyhlášky, směrnice a pokyny vychází vždy aktuálně pro daný akademický rok.  Zde jsou stránky, na kterých tyto dokumenty naleznete:

Vyhlášky, pokyny, sdělení (zcu.cz)

Legislativa (zcu.cz)